Miasto 2nd Listopad 2009

Category: Miasto
Tags:

Image URL: http://tararuj.pl/miasto/miasto-6/

Comments are closed.

  • Canon EOS 40D
  • 0.033 s (1/30) (1/30)
  • f/2.8
  • 800
  • 140.00 (140/1)

Category: Miasto

Image URL: http://tararuj.pl/miasto/miasto-6/

image